مسی، گلزن فوق العاده.

یکه تازی در اروپا

در مقایسه گلزنی
مسی - با 50 گل در 36 بازی - با دیگر تیم های لیگ های اصلی اروپا، او از 15
تیم فرانسوی (با بیش از 35 بازی)، 14 تیم لیگ انگلستان (پس از 37 بازی)،
13 تیم بوندسلیگا (پس از اتمام 34 بازی) و 12 تیم در سری آ بیشتر گلزنی
کرده است. او پادشاه گلزنی است!

دو برابر گلزنی بیشتر نسبت به 49 آقای گل

مسی
50 گل در این فصل به ثمر رسانده است، 49 آقای گل در تاریخ لالیگا هستند که
مسی دو برابر و حتی بیشتر از دو برابر از آن ها در این فصل گلزنی کرده
است. این49 آقای گل عبارتند از: زارا (19 گل در فصل 1944/45 و 24 گل در فصل
1945/46)، دی استفانو (24 گل در فصل 1955/56)، پوشکاش (20 گل در فصل
1963/64)، کوئینی (20 گل در فصل 1973/74، 18 گل در فصل 1975/76، 24 گل در
فصل 1979/80 و 20 گل در فصل 1980/81)، هوگو سانچز (19 گل در فصل 1984/85،
22 گل در فصل 1985/86)، رائول گونزالس (25 گل در فصل 1998/99، 24 گل در
2000/01) و رونالدو (24 گل در فصل 2003/04).

میانگین گلزنی او 1.39
گل در هر بازی می باشد که از این نظر چهارمین رکورد برتر تاریخ لالیگا را
در دست دارد. تنها نفراتی که از او آمار بهتری دارند عبارتند از: باتا
(1.59 گل در هر بازی – فصل1930/31 – 27 گل در 17 بازی)، لانگارا (1.44 گل
در هر بازی – فصل 1933/34 – 26 گل در 18 بازی) و زارا (1.42 گل در هر بازی –
فصل 1946/47 – 34 گل در 24 بازی). همچنین گلزن سابق بارسا نیز با مسی
میانگین برابری دارد: مارتین (1.39 گل در هر بازی – فصل 1942/43 – 32 گل در
23 بازی).

  

/ 0 نظر / 4 بازدید