پدر چابی ارناندس: با آمدن پپ، در‌های بهشت به روی پسرم باز شد

پدر چابی ارناندس به شدت متشکر و ممنون گواردیولاست

Xavi Hernandez - Barcelona

خواکیم ارناندس، پدر چابی ارناندس در صحبتهایی که در شبکه اسپورت 3 پخش شد و به گفتگوی کوتاهی با او در جشن یکشنبه شب ورزشگاه نوکمپ اختصاص داشت، ممنون و متشکر پپ گواردیولا بود.

پدر چاب یدر صحبتهایی گفت:« با روی کار آمدن گواردیولا در بارسا، درهای بهشت به روی چابی باز شد. چون پیش از آن، او دوران سخت و پیچیده ای را پشت سرگذاشته بود.»

پدر چابی ادامه داد:« پپ به پسرم اعتماد به نفس و اطمینان زیادی دادر و به سبک بازی او شخصیت بخشید. اینکه الان او از بارسا جدا می شود،قانون زندگی است.ولی ارزشها و جامهایی که پپ در طول این 4 سال برای بارسا کسب کرده، همیشه در یادخواهد ماند.»

پدر چابی در پاسخ به سوالی درمورد جرو بحث پویول و چابی برای بالای سربردن جام قهرمانی کوپا دل ری در زمان اهدای جام و اصرار پویول برای اینکه چابی آن را بالای سرببرد گفت:« این نشان دهنده اتحادی است که در رختکن این تیم وجود دارد. دقیقا مثل فینال سال قبل لیگ قهرمانان اروپا در ومبلی که چابی و پویول تصمیم گرفتند تا آبیدال جام را بالای سر ببرد.»

/ 0 نظر / 12 بازدید